4 תוצאות שנמצאו
  • רק להציג:
2 חדרים
3 אמבטיות
147 מ"ר

Sample Property 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque cons

$506,153
טרם נבדק!
1 חדרים
1 אמבטיות
80 מ"ר

Sample Property 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque cons

$87,301
טרם נבדק!
4 חדרים
2 אמבטיות
256 מ"ר

Sample Property 13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque cons

$94,244
טרם נבדק!
2 חדרים
4 אמבטיות
226 מ"ר

Sample Property 14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tempus eleifend risus ut congue. Pellentesque nec lacus elit. Pellentesque convallis nisi ac augue pharetra eu tristique neque cons

$457,615
טרם נבדק!